Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

09:14
Vincent van Gogh visited Jupiter, here's proof.
Reposted fromastronomygroup astronomygroup
09:10
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
09:10
0657 3815 550

hauntedbystorytelling:

A man appears to be giving fishing lessons to a group of women with their dresses hiked up, ca. 1915 / src: Getty Images

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viaciarka ciarka

June 12 2017

20:11
6053 309a 550
Reposted fromwestwood westwood viacinnamomum cinnamomum
14:03
7823 dd2b 550
13:10
1941 fee2 550

poetryconcrete:

Llocs i gent, photography by Marcel Girl, 1950-1970.

Reposted fromLittleJack LittleJack viahormeza hormeza
13:10
2446 1e65
ukelele sounds
13:09
The master of disguise.
Reposted fromPsaiko Psaiko viaciarka ciarka

June 07 2017

21:03
2336 3d37 550
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viastylte stylte
21:02
U Polaków lubię jedno - ich język. Kiedy inteligentni ludzie mówią po polsku, wpadam w ekstazę. Jego brzmienie wywołuje we mnie dziwne obrazy, w których tle zawsze jest murawa z pięknej kolczastej trawy i buszujące w niej szerszenie i węże. (...) Nigdy nie rozumiałem, o czym mówią, ale odnosiłem wrażenie, jakby mordowali kogoś w elegancki sposób. Wszyscy zaopatrzeni byli w szable i miecze; trzymali je w zębach lub wymachiwali wściekle podczas piorunującego natarcia. Nigdy nie zbaczali z drogi, nie oszczędzali kobiet i dzieci, nadziewając je na długie piki przybrane w czerwonokrwiste proporce. Wszystko to odbywało się oczywiście w salonie nad filiżanką mocnej herbaty.
— Henry Miller
21:01
20:59
1097 2aa2
Reposted fromdrozdzi drozdzi viapengin pengin
20:58
20:55
7051 94fa 550
Macintosh
Reposted fromgruetze gruetze viadzony dzony
19:20
19:19
7608 f6d1
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viaatramentovva atramentovva

June 05 2017

16:54
Byłoby super, gdyby jakość była lepsza.
Reposted fromstrzepy strzepy viayanek yanek
16:54

June 02 2017

20:55
06:06
6098 4e8f 550

atrueautumnday:

tag yourself i’m the third one

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl