Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2018

19:21
0254 ed3b 550

heavenhillgirl:

La Notte (1961), dir. Michelangelo Antonioni

January 17 2018

22:35
22:33
22:31
3455 bae4 550
Reposted frommoomins moomins viapomsa pomsa
22:31
Były dwie siostry: noc i śmierć
Śmierć większa, a noc mniejsza
Noc była piękna jak sen, a śmierć
Śmierć była jeszcze piękniejsza.
— Konstanty Ildefons Gałczyński, Ballada o dwóch siostrach
Reposted fromNataly Nataly viahormeza hormeza

January 16 2018

19:57
2657 b8d3 550
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viatwice twice

January 12 2018

13:41
Reposted fromshakeme shakeme viabeltane beltane

January 10 2018

19:55
2536 f7d8
Reposted fromoll oll viafriends friends
19:25
19:23
6270 29e6 550
Reposted fromFienrira Fienrira viaBrzozi Brzozi

January 09 2018

18:22
0955 cb1d
Reposted fromministerium ministerium viaPoranny Poranny
18:22
0955 cb1d
Reposted fromministerium ministerium viaPoranny Poranny
18:17
1569 4a13
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajointskurwysyn jointskurwysyn
18:16
Marcel Duchamp

January 05 2018

21:04

Krzysztof Kamil Baczyński - "Kantylena"

Smutne są drzewa, kiedy w dłoniach słów
deszcz tylko został,
długie są drogi, kiedy brak mi słów
na drogach prostych.
Pęki mdłych kwiatów więdną w cieniach snu
na brudnej ciszy.
Ciężkie są noce. Na pylonach snu
krew mnie kołysze.
W mocnych fontannach bezgranicznych barw
szarość uwiędła.
Noc znów przekwitła w korytarzach barw
na jasnych pędach.
A skrzydła ptaków jak ostatni dar
więdną na wietrze.
A do mej śmierci jak ostatni dar
jest tylko przestrzeń.

January 04 2018

22:00
to będzie dobry rok
bez rocznic i postanowień
bez wspomnień i rozczarowań
— muchy
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viapengin pengin
21:59
2928 a4b1
Reposted fromsaku saku viamagdak magdak
21:54
0154 87f1
Reposted fromEkran Ekran viajanealicejones janealicejones

December 30 2017

20:26
19:30
9179 3027
Reposted fromzuzannag zuzannag viajanealicejones janealicejones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl